Investicija izgradnja povezovalnega kanala odpadnih vod med obrtno cono Štore-vzhod in obrtno cono Štore-zahod, se je pričela izvajati meseca septembra 2011. Prvi mesec novega leta 2012 pa je zaznamoval uspešen zaključek omenjene investicije in z njo tudi prestavitev premične čistilne naprave v občino Podčetrtek, v naselje Pristava.

Izvajalec del na gradbišču v Štorah je bilo podjetje Tomgrad strojna zemeljska dela, Tomaž Hohnjec s.p. iz Podčetrtka. Izvajalec je dela opravljal v skladu s terminskim planom, prav tako je mesecem izvedbe del zelo dobro služilo vreme.

V januarju 2012 je bil izveden tehnični pregled, prav tako pa je Upravna enota Celje že izdala uporabno dovoljenje. Temu je sledil odklop čistilne naprave in prenos v Pristavo. Povezovalni kanal odpadnih vod med obrtno cono Štore-vzhod in obrtno cono Štore-zahod je priključen na obstoječo fekalno kanalizacijo v obrtni coni Štore-zahod, ki pa je že priključena na centralno čistilno napravo v Celju.

Strošek investicije je znašal 400.325,82 EUR, pri čemer je delež javnega sofinanciranja Evropske unije v višini 85 odstotkov, sredstva evropske teritorialne politike na državni ravni v višini 10 odstotkov, lastni prispevek občine Štore pa preostalih 5 odstotkov upravičenih izdatkov za investicijo.

 

 

Kam segajo začetki projekta »48 UR«?

Leta 2008 smo se partnerji občina Štore, občina Podčetrtek, občina Zagorska Sela, Razvojna agencija Sotla iz Šmarja pri Jelšah in Okoljsko raziskovalni zavod iz Slovenskih Konjic odločili, da nadgradimo dosedanje skupno sodelovanje pri različnih okoljskih projektih in pripravimo skupen čezmejni projekt »48 UR«. Uspešno smo kandidirali na 1. JR OP IPA SI-HR 2007-2013. Vrednost projekta je 989.068,53 EUR.

Pri aktivnostih projekta sodelujeta slovenska in hrvaška stran in sicer smo vsi projektni partnerji oblikovali projektno skupino, ki sodeluje pri izvajanju projekta na čezmejnem območju. Izvršene dejavnosti projekta so osnova za oblikovanje skupnih čezmejnih okoljskih standardov in hkrati tudi osnova za uspešno izvedbo in zaključek projekta.

Omenjeni projekt je za občino Štore velikega pomena. Občina je skozi vodenje dosegala bogate delovne rezultate, kateri bodo občini v ponos zagotovo še v prihodnje.

Občina je omogočila vzpostavitev okoljskih pisarn in info točk in s tem pripomogla k večji ozaveščenosti, o inovativnih varstvenih ukrepih, med prebivalci in obiskovalci projektnega območja. Ne le investicija, ampak tudi druge v projektu načrtovane investicije, so bile uspešno izpeljane in zaključene do konca januarja 2012. Tako kot smo želeli, smo prispevali k varovanju in ohranjanju okolja ter prenosu znanja na hrvaško občino. Ta potencial pa bo v prihodnje zagotavljal nastanek bogatega čezmejnega območja z visoko razvitimi okoljskimi standardi.