Kot smo vas v Štorskem občanu že obveščali, vodimo občina Štore, občina Podčetrtek, hrvaška občina Zagorska Sela, Razvojna agencija Sotla iz Šmarja pri Jelšah in Okoljsko raziskovalni zavod iz Slovenskih Konjic skupen projekt Oblikovanje skupnih čezmejnih okoljskih standardov, ki smo ga skrajšano poimenovali »48 ur«.

Med drugim bomo v okviru projekta »48 UR« v občini Štore, ki je vodilni partner projekta, zgradili povezovalni kanal odpadnih voda (vod Štore vzhod – Štore zahod), investicija pa bo znašala 409.761,48 EUR. Javno sofinanciranje Evropske unije – Instrumenta za predpristopno pomoč bo znašalo kar 85 odstotkov vrednosti projekta, državno pa še dodatnih 10 odstotkov.

Od februarja 2010 Okoljsko raziskovalni zavod iz Slovenskih Konjic vsak prvi četrtek v mesecu od 13. do 15. ure v prostorih občine Štore na Cesti XIV. divizije 15 v Štorah v okviru projekta 48 ur svetuje občanom in gospodinjstvom. Cilj okoljskega svetovanja in vsebinskega informiranja je večje razumevanje splošne javnosti za potrebe po izgradnji kanalizacije, centralnih čistilnih naprav in okoljske infrastrukture ter povabiti občane k sodelovanju in jih vzpodbuditi, da se zavejo tega, da lahko tudi sami prispevajo k čistejšemu okolju.

Vabimo vas torej vsak prvi četrtek v mesecu med 13. in 15. uro v prostore občine Štore!