V okviru projekta »Oblikovanje skupnih čezmejnih okoljskih standardov (48 UR)«, ki je delno sofinanciran iz Operativnega programa IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013, skupaj s projektnim partnerjem na občini Štore izvajamo OKOLJSKO SVETOVANJE OBČANOM IN GOSPODINJSTVOM.

Vsak prvi četrtek v mesecu med 13. in 15. uro Okoljsko raziskovalni zavod iz Slovenskih Konjic v prostorih občine Štore svetuje občanom in gospodinjstvom.

Cilj okoljskega svetovanja je večje razumevanje splošne javnosti za potrebe po izgradnji kanalizacije, centralnih čistilnih naprav in okoljske infrastrukture. V sodelovanju z občani želimo v okviru projekta »48 UR« prispevati k čistejšemu okolju.

Vsakega obiskovalca okoljske svetovalne pisarne bomo obdarili. Vljudno vabljeni!