S predloženim projektom Oblikovanje zajedničkih pograničnih standarda
okoliša, koji smo skraćeno nazvali »48 sati«, želimo prevladati trenutačno
stanje i probleme pojedinaca, zainteresirane javnosti, investitora te javnih
subjekata na području zaštite i očuvanja okoliša. Projekt ćemo ostvariti uz
sudjelovanje partnera sa slovenske i hrvatske strane, pa će tako na slovenskoj
strani sudjelovati općine Štore i Podčetrtek, Razvojna agencija Sotla iz Šmarja
pri Jelšah te Zavod za istraživanje okoliša iz Slovenskih Konjica, a na hrvatskoj
strani za veću osviještenost brinut će općina Zagorska Sela. Naša je želja da
pogranično područje uz rijeku Sutlu postane uzor osviještenosti o okolišu i
primjer dobre prakse koje će svesrdno rabiti i drugi, kako u Sloveniji tako i u
Hrvatskoj.
Budući da okoliš nje lokalan i da su sve intervencije dugoročne i dalekosežne,
zajedničkim pograničnim pristupom želimo ljude informirati te im ponuditi
besplatnu potporu pomoću:

  • oblikovanja šest informacijskih točaka,
  • šest ustrojenih i funkcionalnih ureda za okoliš,
  • uspostavljanja prekogranične mreže »48 sati«,
  • organizacije predavanja i javnih susreta,
  • prijenosa dobre prakse,
  • izvedbe javnih postupaka od planiranja do završetka investicija u javnu
    infrastrukturu s mogućnošću javnog sudjelovanja,
  • poticanja ljudi prema aktivnom sudjelovanju u rješavanju pitanja okoliša.

 

Naročito želimo konstruktivno intervenirati u pogranično područje koje je,
iz razloga zakonske regulative i stanja okoliša, posebno i zaštićeno u skladu
s nacionalnim i međunarodnim standardima (Krajinski park, Turistička zona,
Natura 2000).

Uvjereni smo da ćemo s projektom uspjeti razviti zajedničke pogranične
standarde okoliša te uspostaviti nadzorne aktivnosti (uspostavljanje mreže
zaštite okoliša u kojoj će nastati uredi za okoliš – četiri u Sloveniji i dva u
Hrvatskoj). Razvojem cjelovite politike i sustava upravljanja otpadnim vodama
(bit će, naime, izvedeni svi investicijski procesi u vezi prijenosa pokretne
naprave za pročišćavanje i njenog priključivanja na lokalnu mrežu, izgradit
će se kanali za otpadne vode te priključak na postojeću središnju napravu za
pročišćavanje) svi ćemo se zajedno uključiti u zaštitu i očuvanje okoliša. Ne
zaboravite, okoliš imamo samo jedan.