V torek, 22.12.2009 so projektni partnerji operacije z akronimom »48 ur«, to so Občina Štore, Občina Podčetrtek, Občina Zagorska Sela, Razvojna agencija Sotla in Okoljsko raziskovalni zavod, v hotelu Sotelia v Podčetrtku podpisali sporazum o partnerstvu.

Miran Jurkošek, župan Občine Štore, ki je vodilni partner projekta »48 ur«, je po podpisu povedal:

»Vesel sem, da nam je uspel ta projekt čezmejnega sodelovanja z Republiko Hrvaško, še posebej, ker je bilo prijavljenih 112 projektov, izbranih pa le 18. Občina Štore je skupaj s partnerji Občino Podčetrtek, Občino Zagorska Sela, Razvojno agencijo Sotla in Okoljsko raziskovalnim zavodom iz Slovenskih Konjic prijavila dva projekta, poleg izbranega projekta »48 ur« še projekt »Gasilko«, s katerim nismo uspeli in ga bomo prijavili na naslednji razpis. S tem projektom želimo doseči, da bi bilo čezmejno območje, ki meji na reko Sotlo, vzor okoljske ozaveščenosti in primer dobre prakse, ki ga bodo s pridom uporabili tudi drugi, tako v Sloveniji, kot na Hrvaškem. V Štorah pa bomo s tem projektom, v okviru katerega bomo izgradili povezovalni kanal, prispevali k varovanju in ohranjanju okolja ter čistejši reki Voglajni.«