Projekt 48 UR

Leta 2008 smo se partnerji: občina Štore, občina Podčetrtek, občina Zagorska Sela, Razvojna agencija Sotla iz Šmarja pri Jelšah in Okoljsko raziskovalni zavod iz Slovenskih Konjic odločili, da nadgradimo dosedanje skupno sodelovanje pri različnih okoljskih projektih in pripravijo skupen čezmejni projekt Oblikovanje skupnih čezmejnih okoljskih standardov, ki smo ga skrajšano poimenovali »48 UR«. Uspešno smo kandidirali na I. javnem razpisu Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013 in 22. decembra 2009 v hotelu Sotelia v Podčetrtku podpisali sporazum o partnerstvu.

V sklopu projekta z akronimom »48 UR« želimo s skupnim čezmejnim pristopom ljudi informirati in jim nuditi brezplačno podporo s pomočjo oblikovanja šestih informacijskih točk, šestih vzpostavljenih in delujočih okoljskih pisarn, z vzpostavitvijo čezmejne mreže »48 ur«, z organizacijo predavanj in javnih srečanj, prenosov dobre prakse, izvedbo javnih postopkov od načrtovanja do končanja investicij v javno infrastrukturo z možnostjo javnega sodelovanja in s spodbujanem ljudi k aktivni udeležbi pri reševanju okoljskih vprašanj.

Skupni stroški projekta znašajo 989.068,53 EUR, javno sofinanciranje Evropske unije – Instrumenta za predpristopno pomoč pa bo znašalo 840.708,25 EUR, kar je kar 85 odstotkov celotne vrednosti projekta.

V okviru projekta bomo izvedli vrsto investicij. V občini Štore, ki je vodilni partner projekta »48 UR«, bomo zgradili povezovalni kanal odpadnih voda (vod Štore vzhod – Štore zahod), investicija pa bo znašala 409.761,48 EUR. V občini Podčetrtek se bo gradil kanal, priključili pa bodo še premično čistilno napravo, vrednost investicije je 250.000 EUR. V okviru projekta se bosta vzpostavili še projektni pisarni v Štorah in v hrvaški občini Zagorska Sela. Župani vseh treh občin Miran Jurkošek, župan občine Štore, Peter Misja, župan občine Podčetrtek, in Željko Kodrnja, župan Zagorskih sel, ter Bojana Žaberl, direktorica RA Sotla, in Franc Zver, direktor ORZ iz Slovenskih Konjic, so bili ob podpisu vidno zadovoljni, ker jim je uspela prijava na skupen projekt. Seveda so izrazili željo, da sodelovanje še nadgrajujejo, širijo in skupaj pridobijo še kakšen projekt.

Naš župan Miran Jurkošek je po podpisu sporazuma o partnerstvu v Podčetrtku povedal: »Vesel sem, da nam je uspel ta projekt čezmejnega sodelovanja z Republiko Hrvaško, še posebej, ker je bilo prijavljenih 112 projektov, izbranih pa le 18. Občina Štore je skupaj s projektnimi partnerji prijavila dva projekta, poleg izbranega projekta »48 UR« še projekt »Gasilko«, s katerim nismo uspeli in ga bomo prijavili na naslednji razpis. Z izbranim projektom želimo doseči, da bi bilo čezmejno območje, ki meji na reko Sotlo, vzor okoljske ozaveščenosti in primer dobre prakse, ki ga bodo s pridom uporabili tudi drugi, tako v Sloveniji, kot na Hrvaškem. V Štorah pa bomo s tem projektom, v okviru katerega bomo izgradili povezovalni kanal, prispevali k varovanju in ohranjanju okolja ter čistejši reki Voglajni.«