V okviru projekta »Oblikovanje skupnih čezmejnih okoljskih standardov (48 UR)«, ki je delno sofinanciran iz Operativnega programa IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013, skupaj s projektnim partnerjem na občini Štore izvajamo

 OKOLJSKO SVETOVANJE OBČANOM IN GOSPODINJSTVOM

Vsak prvi četrtek v mesecu med 13. in 15. uro vas vabimo v malo sejno sobo občine Štore, kjer Okoljsko raziskovalni zavod iz Slovenskih Konjic v okviru projekta 48 ur svetuje občanom in gospodinjstvom.

V sodelovanju z občani želimo prispevati k čistejšemu okolju in vas informirati o izgradnji kanalizacije, centralnih čistilnih naprav in okoljske infrastrukture.