Kot smo vas v Štorskem občanu že obveščali, občina Štore vodi projekt »48 UR«, ki je delno sofinanciran s strani Evropske unije – Instrumenta za predpristopno pomoč (Operativni program IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013).

V sklopu projekta smo skupaj s projektnimi partnerji občino Podčetrtek, hrvaško občino Zagorska Sela, Razvojno agencijo Sotla iz Šmarja pri Jelšah ter Okoljsko raziskovalnim zavodom iz Slovenskih Konjic vzpostavili sedem informacijskih točk ter štiri okoljske svetovalne pisarne, kjer s skupnim čezmejnim pristopom informiramo ljudi in jih spodbujamo k aktivni udeležbi pri reševanju okoljskih vprašanj.

V prihodnjem letu bomo v Štorah pričeli z gradnjo povezovalnega kanala odpadnih voda (vod Štore vzhod – Štore zahod). Strošek investicije bo znašal 399.165,82 EUR, pri čemer bo delež javnega sofinanciranja Evropske unije v višini 85 odstotkov, sredstva evropske teritorialne politike na državni ravni v višini 10 odstotkov, lastni prispevek občine Štore pa preostalih 5 odstotkov upravičenih izdatkov za investicijo.

Občina Štore želi z vodenjem projekta ustvariti primer dobre prakse, kako izvesti investicije v javno infrastrukturo. Vzpostavili in oblikovali smo skupno spletno stran projekta www.48ur.org, kjer so zbrane informacije o operaciji, tako da bo po zaključku projekta urejen neke vrste javni spletni arhiv. Tudi na tak način bomo pridobljeno znanje o črpanju strukturnih sredstev prenašali na zainteresirano javnost – lokalno in širše, prav tako bomo v čezmejni regiji povečali osveščenost javnosti o čistejšem okolju zaradi novih čistilnih naprav za čiščenje odpadne vode.

Ponovno pa vas vabimo v prostore občine Štore, kjer ima Okoljsko raziskovalni zavod vsak prvi četrtek v mesecu med 13. in 15. uro okoljsko svetovalno pisarno. Tu boste dobili informacije o izgradnji kanalizacije, centralnih čistilnih naprav in okoljske infrastrukture ter izvedeli, kako lahko občani sami prispevamo k čistejšemu okolju, vsakega obiskovalca pa bomo tudi obdarili.