O projektu oblikovanja skupnih čezmejnih okoljskih standardov z akronimom »48 UR«, ki je delno sofinanciran iz Operativnega programa IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013 in se izvaja skupaj s projektnimi partnerji Občino Podčetrtek, Razvojno agencijo Sotla, Okoljsko raziskovalnim zavodom Slovenske Konjice in Občino Zagorska Sela, se je v preteklih mesecih veliko govorilo.

Omenjeni projekt sledi ciljem, zaradi katerih je bil zasnovan, tako je bila v mesecu septembru 2011 podpisana pogodba s ponudnikom za izvajanje del. Izvajalec del Tomgrad strojna zemeljska dela Tomaž Hohnjec s.p. iz Podčetrtka je na gradbišču izgradnje povezovalnega kanala odpadnih voda med obrtno cono  Štore vzhod in obrtno cono Štore zahod z deli pričel meseca septembra 2011.

Občina Štore bo izvedla povezovalni kanal odpadnih vod med obrtno cono Štore-vzhod in obrtno cono Štore-zahod. V obrtni coni Štore-vzhod je postavljena začasna mobilna čistilna naprava, na katero so priključene odpadne vode iz dela naselja Kompole in Draga, ter odpadne vode iz obrtne cone Štore – vzhod. Predvideni povezovalni kanal odpadnih vod med obrtno cono Štore-vzhod in obrtno cono Štore-zahod bo priključen na obstoječo fekalno kanalizacijo v obrtni coni Štore-zahod, ki pa je že priključena na centralno čistilno napravo v Celju.

Po izgradnji povezovalnega kanala se bo začasna mobilna čistilna naprava v okviru projekta »48 UR« prestavila v občino Podčetrtek (Pristava pri Mestinju).

S projektom »48 UR« želimo preseči trenutno stanje in probleme ter s pomočjo skupnega delovanja partnerjev in povečanjem ozaveščenosti pripraviti integralni pristop pri reševanju okoljskih problematik, ki nikoli niso samo lokalne, pač pa širše, regionalne in čezmejne. Občina Štore bo s pridobitvijo novega povezovalnega kanala za odvod odpadnih voda postala okolju prijaznejša občina

V okviru projekta »48 UR« je bila oblikovana okoljska svetovalna pisarna na sedežu Občine Štore. Svetovalka je v okoljski pisarni dosegljiva vsak prvi četrtek v mesecu med 13.00 in 15.00 uro. Vljudno vabljeni k obisku.