O projektu oblikovanja skupnih čezmejnih okoljskih standardov z akronimom »48 UR«, ki je delno sofinanciran iz Operativnega programa IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013 in se izvaja skupaj s projektnimi partnerji Občino Podčetrtek, Razvojno agencijo Sotla, Okoljsko raziskovalnim zavodom Slovenske Konjice in Občino Zagorska Sela, se je od leta 2009, potem ko je bilo sofinanciranje le-tega odobreno, veliko govorilo in pisalo.

Omenjeni projekt je za občino Štore velikega pomena. Občina je skozi vodenje dosegala bogate delovne rezultate, kateri bodo občini v ponos zagotovo še v prihodnje.

Občina je omogočila vzpostavitev okoljskih pisarn in info točk in s tem pripomogla k večji ozaveščenosti, o inovativnih varstvenih ukrepih, med prebivalci in obiskovalci projektnega območja. Zraven pa je gradila še povezovalni kanal odpadnih vod med obrtnima conama. Izvajalec del na gradbišču je bilo podjetje TomGrad strojna zemeljska dela, Tomaž Hohnjec s.p. iz Podčetrtka. Izvajalec je z deli pričel meseca septembra 2011, dela pa je zaključil v mesecu januarju 2012. V četrtek dne 19. januarja 2012 je bil za omenjeno investicijo izveden tehnični pregled. Komisija, ki je bila imenovana za tehnični pregled na izvedena dela ni imela pripomb, tako da občina pričakuje uporabno dovoljenje v prihodnjem tednu. Občina Štore je tako s pridobitvijo novega povezovalnega kanala za odvod odpadnih voda postala okolju prijaznejša občina.

Konec januarja 2012 bo zaznamoval zaključek projekta »48 UR«. Vse planirane aktivnosti so bile uspešno izvedene po terminskem planu. Tako kot smo želeli, smo prispevali k varovanju in ohranjanju okolja. Ta potencial pa bo v prihodnje zagotavljal nastanek bogatega čezmejnega območja z visoko razvitimi okoljskimi standardi.

z2 z1